Magisterium publications
контакти | кампусгостьова книга | мапа сайту| 
Magisterium publications</td><td width=100% align= Magisterium
Головна
Про видання
Для авторів
Тематичні серії
Архів
Пошук
Останній том
Топ статей
  Вип. 56 Надрукувати Надіслати електронною поштою


  Image 

  Назва

  Магістеріум. Вип. 56, Економічні студії / Національний

  університет "Києво-Могилянська академія".

  Місто

  Київ :

  Видавництво

  [ВПЦ НаУКМА],

  Рік

  2014.

  Обсяг

  109 с.

  Редколегія

  Лук’яненко І. Г., д-р екон. наук, професор – головний редактор випуску (НаУКМА)
  Адер Ф., PhD, професор (Університет Парі-Ест Кретель, Франція)
  Бажал Ю. М., д-р екон. наук, професор (НаУКМА)
  Бураковський І. В., д-р екон. наук, професор (НаУКМА)
  Галицька Е. В., канд. екон. наук, професор (НаУКМА)
  Городніченко Ю., PhD, асистент професора (Університет Берклі, США)
  Іванова Н. Ю., канд. екон. наук, професор (НаУКМА)
  Івахненков С. В., д-р екон. наук, професор (НаУКМА)
  Лежандр Ф., PhD (Університет Парі-Ест Кретель, Франція)
  Малий І. Й., д-р екон. наук, професор (Київський національний економічний університет
  імені Вадима Гетьмана, НаУКМА)
  Прімєрова О. К., канд. екон. наук, доцент (НаУКМА)
  Россоха В. В., д-р екон. наук, с. н. с. (НаУКМА)
  Сопко В. В., д-р екон. наук, професор (Київський національний економічний університет
  імені Вадима Гетьмана, НаУКМА)
  Глущенко С. В., канд. екон. наук, доцент – відповідальний секретар (НаУКМА)

  Рецензенти

  Бондарук Т. Г., д-р екон. наук, професор кафедри фінансів Державної академії статистики, обліку та аудиту
  Рожко О. Д., канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

  Упорядники

  Лук’яненко І. Г., д-р екон. наук, професор – головний редактор (НаУКМА)
  Глущенко С. В., канд. екон. наук, доцент – відповідальний секретар (НаУКМА)
  Прімєрова О. К., канд. екон. наук, доцент (НаУКМА)

  Предмет

  Економіка - Наукові збірники. 

  Передмова.
  С. 3-4
  [Повний текст PDF ]

  Лук’яненко І. Г., Дадашова П. А.
  Моделювання державного сектору економіки України за допомогою методів системної динаміки.
  С. 4-9
  [Повний текст PDF]

  Abakumova J.
  Application of var-models for research household liquidity effect in monetary transmission.
  С. 9-13
  [Повний текст PDF]

  Bui T.
  Corporate social responsibility practices in developed and developing countries.
  С. 13-18
  [Повний текст PDF]

  Галицька Е. В., Донкоглова Н. А.
  Оцінювання впливу маніпулювання на студентське середовище.
  С. 18-21
  [Повний текст PDF]

  Глущенко С. В., Казакова М. О.
  Мінімізаційні податкові схеми: зарубіжна та українська практика.
  С. 21-26
  [Повний текст PDF]

  Zarytska І.
  Social innovation in international business.
  С. 26-29
  [Повний текст PDF]

  Shportyuk, V., Mysko, A.
  The impact of financial dollarization on the banking system of Ukraine.
  С. 29-34
  [Повний текст PDF]

  Bezkorovainyi А.
  Development of Internet marketing in Ukraine.
  С. 34-37
  [Повний текст PDF]

  Vasylieva, K.
  Risks of implementing inflation targeting in Ukraine.
  С. 37-41
  [Повний текст PDF]

  Возна В. О.
  Концепції проведення первинного публічного розміщення акцій на світових фондових біржах.
  С. 41-44
  [Повний текст PDF]

  Ворон Т. О.
  Аналіз грошово-кредитної політики Національного банку України за 2013 рік.
  С. 44-47
  [Повний текст PDF]

  Глазунов Є. О.
  Сучасний стан розвитку ринку лізингових послуг в Україні.
  С. 47-51
  [Повний текст PDF]

  Грабовська Є. В.
  Досвід виходу українських компаній на ринок ІРО.
  С. 51-55
  [Повний текст PDF]

  Казакова М. О.
  Факторингові послуги на ринку короткострокового кредитування України.
  С. 55-59
  [Повний текст PDF]

  Карасьова Н. А.
  Світова продовольча криза та перспективи аграрного сектору України.
  С. 59-62
  [Повний текст PDF]

  Кричильська Н. В.
  Аналіз основних тенденцій та перспектив розвитку страхового ринку України.
  С. 62-66
  [Повний текст PDF]

  Кульгук Т. І.
  Сучасний стан та перспективи розвитку проектів корпоративної соціальної відповідальності в Україні.
  С. 66-70
  [Повний текст PDF]

  Lytvyn  A.
  A review of approaches to understanding corporate crisis.
  С. 70-73
  [Повний текст PDF]

  Ляпкало Г. Т.
  Метод побудови моделі бізнес-процесів на базі фінансової звітності підприємства.
  С. 73-77
  [Повний текст PDF]

  Нагірняк М. І., Швед У. І.
  Індекс людського розвитку.
  С. 77-82
  [Повний текст PDF]

  Овчаренко А. С.
  Кон’юнктура світового агропродовольчого ринку.
  С. 82-85
  [Повний текст PDF]

  Осадча А. Ю.
  Соціально-економічний розвиток регіонів України в післякризовий період 2010–2012 років.
  С. 85-90
  [Повний текст PDF]

  Приходько Я. С.
  Вплив кредитної діяльності на економіку України.
  С. 90-94
  [Повний текст PDF]

  Прокопенко А. В.
  Особливості трансфертного ціноутворення в Україні.
  С. 94-97
  [Повний текст PDF]

  Рилова К. О., Хмарюк А. В.
  Менеджмент проблемних банків у процесі стабілізації банківської системи України (на прикладі санаційного банку).
  С. 97-102
  [Повний текст PDF]

  Соловйова Т. В.
  Стратегія «блакитного океану» як нова форма ринкових відносин.
  С. 102-105
  [Повний текст PDF]

  Яковенко Г. С.
  Фондовий ринок: сучасний стан та перспективи розвитку.
  С. 105-109
  [Повний текст PDF]

  Відомості про авторів.
  [Повний текст PDF]

  Зміст.
  [Повний текст PDF]

   
  < Попередня


designed by ukma web team