Magisterium publications
контакти | кампусгостьова книга | мапа сайту| 
Magisterium publications</td><td width=100% align= Magisterium
Головна
Про видання
Для авторів
Тематичні серії
Архів
Пошук
Останній том
Топ статей
  Вип. 58 Надрукувати Надіслати електронною поштою
  Image 

  Назва

  Магістеріум. Вип. 58, Політичні студії / Національний

  університет "Києво-Могилянська академія".

  Місто

  Київ :

  Видавництво

  Видавничий дім "Києво-Могилянська академія",

  Рік

  2014.

  Обсяг

  97 с.

  Редколегія

  Квіт С. М., д-р філол. наук – відповідальний редактор (НаУКМА)
  Моренець В. П., д-р філол. наук – заступник відповідального редактора, голова редколегії випуску
  «Філологічні науки» (НаУКМА)
  Брюховецький В. С., д-р філол. наук (НаУКМА)
  Панченко В. Є., д-р філол. наук (НаУКМА)
  Ткачук М. Л., д-р філос. наук – голова редколегії випуску «Філософія та релігієзнавство» (НаУКМА)
  Лук’яненко І. Г., д-р екон. наук – голова редколегії випуску «Економічні науки» (НаУКМА)
  Кірсенко М. В., д-р іст. наук – голова редколегії випуску «Історичні науки» (НаУКМА)
  Собуцький М. А., д-р філол. наук – голова редколегії випуску «Теорія та історія культури» (НаУКМА)
  Якушик В. М., д-р політ. наук – голова редколегії випуску «Політичні науки» (НаУКМА)
  Козюбра М. І., д-р юрид. наук – голова редколегії випуску «Юридичні науки» (НаУКМА)
  Оксамитна С. М., д-р соц. наук – голова редколегії випуску «Соціологічні науки» (НаУКМА)
  Бурбан А. Ф., д-р техн. наук – голова редколегії випуску «Хімічні науки і технології» (НаУКМА)
  Глибовець М. М., д-р фіз.-мат. наук – голова редколегії випуску «Комп’ютерні науки» (НаУКМА)
  Терновська Т. К., д-р біол. наук – голова редколегії випуску «Біологія та екологія» (НаУКМА)
  Михалевич В. М., д-р фіз.-мат. наук – голова редколегії випуску «Фізико-математичні науки» (НаУКМА)
  Яковенко Н. М., д-р іст. наук – голова редколегії випуску «Київська Академія» (НаУКМА)
  Гірник А. М., канд. філос. наук – голова редколегії випуску «Педагогічні, психологічні науки
  та соціальна робота» (НаУКМА)
  Пашко О. В. – відповідальний секретар (НаУКМА)

  Рецензенти

  Бевз Т. А., д-р іст. наук (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України)
  Варзар І. М., д-р політ. наук (Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова)

  Упорядники

  Кисельов С. О., канд. філос. наук

  Предмет

  Політологія - Наукові збірники.

  Кисельов С. О.
  Політична свобода: дилема індивідуального та соціального
  С. 3-8
  [Повний текст PDF]

  Чабанна М. В.
  Довіра до політичних інститутів: передумови та наслідки для демократії.
  С. 8-15
  [Повний текст PDF]

  Sheiko I.
  From the Autonomy of Politics to the Autonomy of the Political
  С. 15-20
  [Повний текст PDF]

  Романова В. В.
  Зіставлення методологій демократичного врядування та децентралізації влади з огляду на національну безпеку держави.
  С. 20-24
  [Повний текст PDF]

  Яковлев М. В.
  Радянізація, русифікація та дерадянізація як категорії політичної постколоніальної історії країн Центрально-Східної Європи.
  С. 24-29
  [Повний текст PDF]

  Новічкова О. С.
  Критика лівих ідеологій та її деконструкція в праці Реймона Арона «Опіум інтелектуалів» (1955).
  С. 29-34
  [Повний текст PDF]

  Семигіна Т. В.
  Нова парадигма охорони здоров’я – виклик для України чи можливість для політичної модернізації?
  С. 34-39
  [Повний текст PDF]

  Рибій О. В.
  Характеристика депутатського складу Верховної Ради України І–VII скликань
  С. 39-45
  [Повний текст PDF]

  Амельченко Н. А.
  Демократизація в Україні: співвідношення ціннісних та інституційних змін.
  С. 45-50
  [Повний текст PDF]

  Haran O.
  What Went Wrong with the Orange Revolution?
  С. 50-55
  [Повний текст PDF]

  Гомза І. А.
  Політика незгоди і репертуар політики незгоди в Україні на прикладі Євромайдану.
  С. 55-61
  [Повний текст PDF]

  Demianchuk O.
  Political Power Distribution in Ukraine: Dynamics and Perspectives
  С. 61-67
  [Повний текст PDF]

  Савченко І. М.
  Соціальні та політичні чинники в політиці реформування вищої освіти України.
  С. 67-72
  [Повний текст PDF]

  Гнатюк М. М.
  Комунітаризація «політичної складової» зовнішніх зносин ЄС: Європейське політичне співробітництво.
  С. 72-77
  [Повний текст PDF]

  Криворучко О. І.
  Індекси суспільно-політичних перетворень на пострадянському просторі: порівняльний аналіз.
  С. 77-82
  [Повний текст PDF]

  Косова О. Є.
  Наслідки антитерористичної політики США (2001–2009) для захисту громадянських прав і свобод.
  С. 82-86
  [Повний текст PDF]

  Кушніренко В. О.
  Етнополітичний аспект формування традиційного ісламу в реаліях західно-кавказького соціуму.
  С. 86-90
  [Повний текст PDF]

  Макаренко А. І.
  Депортація чеченців та інгушів як провал стратегії політики Радянського Союзу на Північному Кавказі.
  С. 90-97
  [Повний текст PDF]

  Відомості про авторів.
  [Повний текст PDF]

  Зміст.
  [Повний текст PDF]

   
  < Попередня   Наступна >


designed by ukma web team