Magisterium publications
контакти | кампусгостьова книга | мапа сайту| 
Magisterium publications</td><td width=100% align= Magisterium
Головна
Про видання
Для авторів
Тематичні серії
Архів
Пошук
Останній том
Топ статей
  Вип. 59 Надрукувати Надіслати електронною поштою


  Image 

  Назва

  Магістеріум. Вип. 59, Культурологія / Національний

  університет "Києво-Могилянська академія".

  Місто

  Київ :

  Видавництво

  [ВПЦ НаУКМА]

  Рік

  2015.

  Обсяг

  87 с.

  Редколегія

  Собуцький М. А., д-р філол. наук – голова редколегії (НаУКМА)
  Більченко Є. В., д-р культурології (Інститут філософської освіти і науки НПУ імені М. П. Драгоманова)
  Бондаревська І. А., д-р філос. наук (НаУКМА)
  Голубець О. М., д-р мистецтвознавства (Львівська академія мистецтв)
  Дженджан Ф. (F. Djindjian), професор (Університет Париж I Пантеон-Сорбонна (University of Paris I Pantheon Sorbonne), Франція)
  Жукова Н. А., д-р культурології (Національна музична академія ім. П. І. Чайковського)
  Кара-Васильєва Т. В., д-р мистецтвознавства (Академія мистецтв України,
  Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України)
  Кірсенко М. В., д-р іст. наук (НаУКМА)
  Король Д. О., канд. культурології (НаУКМА)
  Мицик Ю. А., д-р іст. наук (Інститут української археології та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України)
  Петрова О. М., д-р філос. наук (Інститут проблем сучасного мистецтва НАМУ, НаУКМА)
  Попович М. В., д-р філос. наук (Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України)
  Стародубцева Л. В., д-р філос. наук (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна)
  Ткачук М. Л., д-р філос. наук (НаУКМА)
  Щедрін А. Т., д-р культурології (Харківська державна академія культури)
  Щербак В. О., д-р іст. наук (Київський університет імені Бориса Грінченка, НаУКМА)
  Джулай Ю. В., канд. філос. наук – відповідальний секретар (НаУКМА)

  Рецензенти

  Волков С. М., д-р культурології, професор, вчений секретар Інституту культурології НАМ України
  Панченко В. І., д-р філос. наук, професор кафедри етики, естетики та культурології філософського факультету
  Київського національного університету імені Тараса Шевченка

  Упорядники

  Джулай Ю. В., канд. філос. наук (НаУКМА)

  Предмет

  Культурологія - Наукові збірники. 

  Передмова.
  С. 3
  [Повний текст PDF]

  Демчук Р. В.
  Homo іmperii.
  С. 4-12
  [Повний текст PDF]

  Задирака К. І.
  Анонімність як фактор культури віртуального простору.
  С. 12-16
  [Повний текст PDF]

  Zadyraka, K.
  Anonymity as a factor in the culture of virtual space.
  [Повний текст доступний лише в електронній версії ]
   
  Корнєєва Т. О.
  «Символічне недосяжне» в сучасному українському жіночому перформансі.
  С. 16-22
  [Повний текст PDF]

  Нікішенко Ю. В.
  Костюм як річ у сучасному вітчизняному міському повсякденні: термінологічний аспект.
  С. 22-26
  [Повний текст PDF]

  Тищенко І. М.
  Міський публічний простір: підходи до визначення.
  С. 26-34
  [Повний текст PDF]

  Данченко М. Л.
  Фужере де Монброн: рококо, лібертинізм та Просвітництво.
  С. 34-38
  [Повний текст PDF]

  Капранов С. В.
  Антропогенез у японських міфах: тілесність, сексуальність, шлюб.
  С. 38-43
  [Повний текст PDF]

  Шагурі М. С.
  Насильство та механізми його заміщення в стародавніх Афінах.
  С. 43-48
  [Повний текст PDF]

  Shahuri, M.
  Violence and the ways of its substitution in ancient athens.
  [Повний текст доступний лише в електронній версії ]
   

  Брюховецька О. В.
  Дві жінки: сексуальність у фільмі «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова.
  С. 48-51
  [Повний текст PDF]

  Кирилова О. О.
  Вступ до танатології кіно.
  С. 51-57
  [Повний текст PDF]

  Павліченко Н. В.
  Сучасний український арт-ринок: проблеми і рішення.
  С. 57-62
  [Повний текст PDF]

  Петрова О. М.
  Гармонія та драма Зої Лерман.
  С. 62-66
  [Повний текст PDF]

  Король Д. О.
  Гьобеклі-Тепе і Норте-Чіко – структурний монументалізм та протоцивілізаційні прояви докерамічних суспільств.
  С. 66-78
  [Повний текст PDF]

  Korol', Denis
  Göbekli Tepe and Norte Chico: Structural monumentalism and protocivilization manifestations in pre-pottery societies.
  [Повний текст доступний лише в електронній версії]

  Пустовалов С. Ж., Чухрай Л. О.
  Ескізний проект музеєфікації городища пізньої бронзи Дикий Cад.
  С. 78-84
  [Повний текст PDF]

  Відомості про авторів.
  [Повний текст PDF]

  Зміст.
  [Повний текст PDF]

   
  < Попередня   Наступна >


designed by ukma web team