Magisterium publications
контакти | кампусгостьова книга | мапа сайту| 
Magisterium publications</td><td width=100% align= Magisterium
Головна
Про видання
Для авторів
Тематичні серії
Архів
Пошук
Останній том
Топ статей
  Вип. 62 Надрукувати Надіслати електронною поштою
   

   Image

  Назва

  Магістеріум. Вип. 62, Мовознавчі студії  / Національний

  університет "Києво-Могилянська академія".

  Місто

  Київ :

  Видавництво

  Аграр Медіа Груп,

  Рік

  2016.

  Обсяг

  112 с.

  Редколегія

  Лучик В. В., д-р філол. наук – голова редколегії (НаУКМА)
  Буніятова І. Р., д-р філол. наук (Київський університет імені Бориса Грінченка)
  Демська О. М., д-р філол. наук (НаУКМА)
  Зернецький П. В., канд. філол. наук (НаУКМА)
  Лучик А. А., д-р філол. наук (НаУКМА)
  Масенко Л. Т., д-р філол. наук (НаУКМА)
  Ожоган В. М., д-р філол. наук (НаУКМА)
  Передрієнко В. А., канд. філол. наук (НаУКМА)
  Рожко Р., д-р філол. наук (Інститут славістики ПАН, Варшава)
  Собуцький М. А., д-р філол. наук (НаУКМА)
  Торкар С., д-р філол. наук (Інститут словенської мови САНМ, Любляна)
  Тома Н. М., канд. філол. наук – відповідальний секретар (НаУКМА)

  Рецензенти

  Ажнюк Б. М., д-р філол. наук, завідувач відділу мов України
  Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
  Шульгач В. П., д-р філол. наук, завідувач відділу ономастики
  Інституту української мови НАН України

  Упорядники

  Лучик В. В., д-р філол. наук, професор (НаУКМА)

  Предмет

  Мовознавство - Наукові збірники. 

  Ажнюк Л. В.
  Лінгвістична експертиза в справах про документальні спори.
  С. 3-9
  [Повний текст PDF]

  Антонова О. О.
  Структурно-семантичний аспект дослідження прийменникових еквівалентів слова польської мови соціативної семантики.
  С. 10-14
  [Повний текст PDF]

  Близнюк К. Р.
  Формування семантики лексеми патріотизм в українській, англійській і польській мовах.
  С. 15-17
  [Повний текст PDF]

  Голінатий О. П.
  Назви поселень старообрядців на території Кіровоградщини.
  С. 18-21
  [Повний текст PDF]

  Даниленко О. В.
  Семантичні особливості антропонімів діячів «Києво-Могилянської академії» XVII–XVIII ст.
  С. 21-27
  [Повний текст PDF]

  Дика Л. В.
  Волинський, західноволинський чи середньонадбужанський говір?
  С. 28-32
  [Повний текст PDF]

  Pavlo Zernetsky.
  The pandiscourse of the Internet
  С. 32-34
  [Повний текст PDF]

  Куранова С. І.
  Публічна мовна особистість у соціальних мережах: жанрово-функціональний аспект.
  С. 35-44
  [Повний текст PDF]

  Лебедівна О. Я.
  Вплив придиховості на рефлекси dj, tj у діалектах пізньої праслов’янської мови (на прикладі протоукраїнських говірок).
  С. 45-50
  [Повний текст PDF]

  Лучик А. А.
  Динаміка мовної норми і проблеми кодифікації.
  С. 51-55
  [Повний текст PDF]

  Лучик В. В.
  Етнокультурні конотації в топонімії України.
  С. 55-60
  [Повний текст PDF]

  Маркова Д. С.
  Колороніми у фразеологізмах на позначення почуттів в українській та німецькій мовах.
  С. 61-64
  [Повний текст PDF]

  Мельник К. О.
  Прислівникові еквіваленти слова староукраїнської мови (XIV–XVII ст.): багатокомпонентні моделі з ланцюговим розгортанням структури.
  С. 65-69
  [Повний текст PDF]

  Передрієнко В. А.
  Пам’ятки другої половини XVII – XVIII ст. як джерело для дослідження української мовної особистості.
  С. 69-73
  [Повний текст PDF]

  Рудика Н. С.
  Метод компонентного аналізу в зіставних дослідженнях.
  С. 74-76
  [Повний текст PDF]

  Ganna Riabokon.
  Modern discoursive trends in the debates of British Parliament
  С. 77-81
  [Повний текст PDF]

  Тома Н. М.
  Лексична ідентифікація семантичної групи «Риси характеру людини» в мові творів Петра Могили.
  С. 82-88
  [Повний текст PDF]

  Туранли Ф. Ґ.
  Проблеми вивчення еволюції арабографічної тюрксько-османської писемності.
  С. 89-95
  [Повний текст PDF]

  Oksana Yanyk.
  The riddle as an object of linguistic research
  С. 96-99
  [Повний текст PDF]

  Ярун Г. М.
  Породжувальні явища у структурах змісту українського пити і праслов’янського*piti.
  С. 100-102
  [Повний текст PDF]

  Ковтюх С. Л.
  Лицар ономастики (до 60-річчя від дня народження В. В. Лучика).
  С. 103-106
  [Повний текст PDF]

  Лучик В. В.
  Майстер наукового і педагогічного слова (до 80-річчя від дня народження В. А. Передрієнка).
  С. 107 -108
  [Повний текст PDF]

  Відомості про авторів.
  [Повний текст PDF]

  Зміст.
  [Повний текст PDF]

   
  < Попередня   Наступна >


designed by ukma web team