Magisterium publications
контакти | кампусгостьова книга | мапа сайту| 
Magisterium publications</td><td width=100% align= Magisterium
Головна
Про видання
Для авторів
Тематичні серії
Архів
Пошук
Останній том
Топ статей
  Вип. 64 Надрукувати Надіслати електронною поштою
   Image

  Назва

  Магістеріум. Вип. 64, Політичні студії / Національний

  університет "Києво-Могилянська академія".

  Місто

  Київ :

  Видавництво

  Видавничий дім "Києво-Могилянська академія",

  Рік

  2016.

  Обсяг

  74 с.

  Редколегія


  Кисельов С. О., канд. філос. наук – голова редколегії (НаУКМА)
  Гарань О. В., д-р іст. наук (НаУКМА)
  Горбатенко В. П., д-р політ. наук (Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України)
  Дем’янчук О. П., д-р політ. наук (НаУКМА)
  Кармазіна М. С., д-р політ. наук (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України)
  Картунов О. В., д-р політ. наук (Університет економіки та права «Крок»)
  Якушик В. М., д-р політ. наук (НаУКМА)
  Мокдяк Ярослав (Jarosław Moklak), Dr. hab. (Ягеллонський університет, м. Краків, Польща)
  Чабанна М. В., канд. політ. наук – відповідальний секретар (НаУКМА)

  Рецензенти

  Суший О. В., д-р наук з державного управління
  (Інститут соціальної та політичної психології НАПН України)
  Римаренко С. Ю., д-р політ. наук
  (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України)

  Упорядники

  Кисельов С. О., канд. філос. наук

  Предмет

  Політологія - Наукові збірники.

  Бідочко Л. Я.
  Культурний матеріалізм як стратегія дослідження культурних систем.
  С. 3-8
  [Повний текст PDF]

  Зелінський А. І.
  Політика сек’юритизації як модель ідеології національної безпеки.
  С. 8-14
  [Повний текст PDF]

  Шевченко Т. В.
  Сутнісні характеристики та ознаки неформальної політики
  С. 14-19
  [Повний текст PDF]

  Коломієць І. А.
  Міфологічні обмеження теорії суспільного (раціонального) вибору.
  С. 19-25
  [Повний текст PDF]

  Гісем І. І.
  Застосування постколоніальної методології до політичних досліджень наслідків російсько-радянського колоніального панування в Україні.
  С. 26-31
  [Повний текст PDF]

  Ткаченко О. М.
  Політика укрупнення територіальних громад у контексті децентралізації влади: теоретичні аспекти дослідження.
  С. 31-36
  [Повний текст PDF]

  Демянчук О. П., Заставна М. С.
  Аналіз поняття ставки (stake) в теорії ігор.
  С. 37-43
  [Повний текст PDF]

  Коршук Р. М.
  Етнічна демократія та демократія міжетнічної згоди: порівняльний аналіз.
  С. 44-49
  [Повний текст PDF]

  Савченко І. М.
  Застосування теорії суспільного вибору для аналізу публічної політики (на прикладі галузі вищої освіти).
  С. 50-55
  [Повний текст PDF]

  Жук М. В.
  Світ 2020: пошуки сучасного формату людського капіталу.
  С. 56-60
  [Повний текст PDF]

  Романова В. В.
  Концепція європеїзації та її застосування щодо мовної політики.
  С. 61-64
  [Повний текст PDF]

  Печенкін А. О.
  Євроінтеграція як «тонка ідеологія» в українській політиці: концептуальний аналіз.
  С. 65-71
  [Повний текст PDF]

  Відомості про авторів.
  [Повний текст PDF]

  Зміст.
  [Повний текст PDF]

   
  < Попередня


designed by ukma web team