Magisterium publications
контакти | кампусгостьова книга | мапа сайту| 
Magisterium publications</td><td width=100% align= Magisterium
Головна
Про видання
Для авторів
Тематичні серії
Архів
Пошук
Останній том
Топ статей
  Вип. 67 Надрукувати Надіслати електронною поштою  Image 

  Назва

  Магістеріум. Вип. 67, Археологічні студії  / Національний

  університет "Києво-Могилянська академія".

  Місто

  Київ :

  Видавництво

  [ВПЦ НаУКМА],

  Рік

  2017.

  Обсяг

  137 с.

  Редколегія

  Клочко В. І., д-р іст. наук, професор, доктор габілітований гуманітарних наук у галузі археології –
  голова редколегії (НаУКМА)
  Буйських А. В., д-р іст. наук, доцент, провідний науковий співробітник (НаУКМА, Інститут археології НАН України)
  Залізняк Л. Л., д-р іст. наук, професор (НаУКМА, Інститут археології НАН України)
  Кірсенко М. В., д-р іст. наук, професор (НаУКМА)
  Мицик Ю. А., д-р іст. наук, професор (Інститут української археографії та джерелознавства
  ім. М. С. Грушевського НАН України)
  Моця О. П., д-р іст. наук, член-кореспондент НАН України (Інститут археології НАН України)
  Отрощенко В. В., д-р іст. наук, професор (НаУКМА, Інститут археології НАН України)
  Ситник О. С., д-р іст. наук, професор (Львівський державний університет імені Івана Франка)
  Терпиловський Р. В., д-р іст. наук, професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
  Трегуб О. П., д-р іст. наук, професор (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв)
  Яковенко Н. М., д-р іст. наук, професор (НаУКМА)
  Борисова Т. А. – відповідальний секретар (НаУКМА)

  Рецензенти

  Фіалко О. Є., канд. іст. наук, старший науковий співробітник
  відділу археології раннього залізного віку Інституту археології НАН України
  Фігурний Ю. С., канд. іст. наук, завідувач відділу української етнології
  Науково-дослідного інституту українознавства МОН України

  Упорядники

  Залізняк Л. Л., д-р іст. наук, професор (НаУКМА)

  Предмет

  Археологія - Наукові збірники. 

  Замість передмови.
  Проблеми науки в Україні та археології в НаУКМА (Л. Залізняк)
  С. 3-4
  [Повний текст PDF]

  Шевченко Т. О.
  Чопінги-відбійники стоянки Андріївка 4: поліфункціональність чи реутилізація?
  С. 5-10
  [Повний текст PDF]

  Залізняк Л. Л., Томашевський А. П., Переверзєв С. В., Сорокун А. А., Хоптинець І. М.
  Верхньопалеолітична стоянка Желонь на Овруцькому кряжі.
  С. 11-18
  [Повний текст PDF]

  Радомський І. С.
  Кам’яний інвентар з поселення трипільської культури Солончени ІІ на Дністрі.
  С. 19-24
  [Повний текст PDF]

  Клочко В. І.
  Івонівський скарб і проблема «дністровської» міді.
  С. 25-36
  [Повний текст PDF]

  Рудь В. С.
  Чечельницькі імпорти та наслідування в Майданецькому: постановка проблеми.
  С. 37-43
  [Повний текст PDF]

  Отрощенко В. В.
  Образний ряд карпато-мікенського орнаментального стилю.
  С. 43-53
  [Повний текст PDF]

  Шелехань О. В.
  Скіфська клинкова зброя в працях археологів київської школи.
  С. 54-59
  [Повний текст PDF]

  Крютченко О. О.
  Працезатрати на зведення лісостепових городищ скіфського часу.
  С. 60-65
  [Повний текст PDF]

  Бєлопольська О. А.
  Культурна біографія артефакту: скіфський казан.
  С. 65-70
  [Повний текст PDF]

  Грицик Ю. О.
  Кістяні платівки з кургану біля с. Попівка на Посуллі як елемент скіфського обладунку.
  С. 71-76
  [Повний текст PDF]

  Беліменко А. О.
  Сировинні бази бронзових виробів могильника салтівської культури Суха Гомільша.
  С. 77-84
  [Повний текст PDF]

  Кублій М. В.
  Питання продуктового забезпечення скіфського городища Северинівка за результатами остеологічного аналізу матеріалу з розкопок 2015 року.
  С. 85-88
  [Повний текст PDF]

  Цеунов І. А.
  Дослідження палеолітичних пам’яток широкими площами в радянській Україні на межі 20–30-х рр. ХХ ст..89
  [Повний текст PDF]
  С. 89-94

  Шатіло Л. О.
  Роль островів Егейського моря в неолітизації Південно-Східної Європи в історіографії.
  С. 95-101
  [Повний текст PDF]

  Котенко В. В.
  Дослідження археологічної кераміки у 40-ві роки ХХ ст. в Україні.
  С.101-105
  [Повний текст PDF]

  Черкаська Д. В.
  Участь Л. М. Славіна в діяльності Львівської філії Інституту археології Академії наук УРСР.
  С. 106-110
  [Повний текст PDF]

  Борисова Т. А., Борисов А. В., Борисов Д. В.
  Сікорський Анатолій Олексійович – дослідник археологічних пам’яток Повисуння.
  С. 111-115
  [Повний текст PDF]

  Залізняк Л. Л.
  Овруцька околична шляхта та проблема початку україногенези.
  С. 115-124
  [Повний текст PDF]

  Фігурний Ю. С.
  Героїчний символ Київської Русі
  Рец. на: Конча С. В. Билинний Ілля Муромець: витоки епічного образу. –
  К. : ВПЦ «Київський університет», 2016. – 560 с.
  С. 125-129
  [Повний текст PDF]

  Пам’яті Кончі Сергія Вікторовича.
  С. 130-131
  [Повний текст PDF]

  Відомості про авторів.

  [Повний текст PDF]

  Зміст.
  [Повний текст PDF]

   
  < Попередня   Наступна >


designed by ukma web team