Magisterium publications
контакти | кампусгостьова книга | мапа сайту| 
Magisterium publications</td><td width=100% align= Magisterium
Головна
Про видання
Для авторів
Тематичні серії
Архів
Пошук
Останній том
Топ статей
  Вип. 71 Надрукувати Надіслати електронною поштою


  Image 

  Назва

  Магістеріум. Вип. 71, Культурологія / Національний

  університет "Києво-Могилянська академія".

  Місто

  Київ :

  Видавництво

  [ВПЦ НаУКМА]

  Рік

  2018.

  Обсяг

   83 с.

  Редколегія

  Собуцький М. А., доктор філологічних наук (НаУКМА) – голова редколегії
  Більченко Є. В., доктор культурології (Інститут філософської освіти і науки НПУ ім. М. П. Драгоманова)
  Бондаревська І. А., доктор філософських наук (НаУКМА)
  Голубець О. М., доктор мистецтвознавства (Львівська академія мистецтв)
  Дженджан Ф. (Djindjian F.), професор (Університет Париж I Пантеон-Сорбонна, Франція)
  Джулай Ю. В., кандидат філософських наук (НаУКМА)
  Жукова Н. А., доктор культурології (Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського)
  Кара-Васильєва Т. В., доктор мистецтвознавства (Академія мистецтв України, Інститут мистецтвознавства,
  фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України)
  Кірсенко М. В., доктор історичних наук (НаУКМА)
  Мицик Ю. А., доктор історичних наук (Інститут української археології
  та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України)
  Петрова О. М., доктор філософських наук (НаУКМА)
  Попович М. В. , академік НАН України, доктор філософських наук
  (Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України)
  Стародубцева Л. В., доктор філософських наук (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна)
  Ткачук М. Л., доктор філософських наук (НаУКМА)
  Щедрін А. Т., доктор культурології (Харківська державна академія культури)
  Щербак В. О., доктор історичних наук (Київський університет імені Бориса Грінченка, НаУКМА)
  Король Д. О., кандидат культурології (НаУКМА) – відповідальний секретар

  Рецензенти

  Кривошея Т. О., доктор культурології, доцент кафедри історії
  та теорії культури Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського
  Панченко В. І., доктор філософських наук, професор кафедри етики, естетики
  та культурології філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка


  Упорядники

  Джулай Ю. В., канд. філос. наук (НаУКМА)

  Предмет

  Культурологія - Наукові збірники. 

  Передмова (Джулай Ю. В.)
  С. 3
  [Повний текст PDF]

  Брюховецька О. В.
  По той бік інтерпретації (моменти мовчання)
  С. 4-12
  [Повний текст PDF]

  Бабушка Л. Д.
  Культуротворчий ескапізм: амплітудність та межовість феномену
  С. 13-17
  [Повний текст PDF]

  Корнєєва Т. О.
  Постмодерністський фемінізм, «постфемінізм», фемінізм третьої хвилі: проблеми термінології.
  С. 18-24
  [Повний текст PDF]

  Король Д. О.
  Декотрі аспекти «аксіальності» за Карлом Ясперсом у контексті історичної танатології.
  С. 25-30
  [Повний текст PDF]

  Нікішенко Ю. І.
  Одноразова річ у сучасному повсякденні.
  С. 31-35
  [Повний текст PDF]

  Бондарець О. В.
  Освітні моделі музею та специфіка освітньої діяльності на сучасному етапі.
  С. 36-42
  [Повний текст PDF]

  Джулай Ю. В.
  Мовчазні картини науки господарювання автора «Мертвих душ» у монологах і діалогах Собакевича.
  С. 43-49
  [Повний текст PDF]

  Климчук О. Ю.
  Про етичні межі критики культури з позицій психоаналітичної теорії параної.
  С. 50-54
  [Повний текст PDF]

  Бурган І. О.
  Теорія діалогу як засіб дослідження концерту для двох фортепіано з оркестром.
  С. 55-60
  [Повний текст PDF]

  Кирилова О. О.
  Два кіносюжети декадансу: 1921 рік («Корабель» Ґ. д’Аннунціо та «Чорна Пантера» В. Винниченка).
  С. 61-66
  [Повний текст PDF]

  Павліченко Н. В.
  На крилах свободи: лірична абстракція Ірини Ворони.
  С. 67-70
  [Повний текст PDF]

  Петрова О. М.
  Матриця творчої свободи.
  С. 71-77
  [Повний текст PDF]

  Бондаревська І. А.
  Рецензія на: Studia Polsko-Ukraińskie. – 2017. – Tom 4. – Warszawa : Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. – 260 p.
  С. 78-79
  [Повний текст PDF]

  Відомості про авторів.
  [Повний текст PDF]

  Зміст.
  [Повний текст PDF]

   
  < Попередня


designed by ukma web team