Про видання


 Image


  

Мова видання: українська, англійська

Видавець: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”.

Відповідальний редактор: Брюховецький В. С., доктор філологічних наук. 

Загальна редколегія: Моренець В. П., Панченко В. Є., Ткачук М. Л., Лук'яненко І. Г., Щербак В. О., Собуцький  М. А., Рябов С. Г., Козюбра М. І., Оссовський В. Л., Бурбан А. Ф., Глибовець М. М., Замостьян В. П., Голод П. І., Квіт С. М., Яковенко Н. М., Гірник А. М., Терновська Т. К.

Відповідальний секретар: Мечова Л. Є. email 

Адреса редакції:
Україна, 04070,
м. Київ,      
вул. Г. Сковороди, 2
тел. : +38 (044) 463 69 74

Рік заснування 1998