Вип. 64
 Image

Назва

Магістеріум. Вип. 64, Політичні студії / Національний

університет "Києво-Могилянська академія".

Місто

Київ :

Видавництво

Видавничий дім "Києво-Могилянська академія",

Рік

2016.

Обсяг

74 с.

Редколегія


Кисельов С. О., канд. філос. наук – голова редколегії (НаУКМА)
Гарань О. В., д-р іст. наук (НаУКМА)
Горбатенко В. П., д-р політ. наук (Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України)
Дем’янчук О. П., д-р політ. наук (НаУКМА)
Кармазіна М. С., д-р політ. наук (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України)
Картунов О. В., д-р політ. наук (Університет економіки та права «Крок»)
Якушик В. М., д-р політ. наук (НаУКМА)
Мокдяк Ярослав (Jarosław Moklak), Dr. hab. (Ягеллонський університет, м. Краків, Польща)
Чабанна М. В., канд. політ. наук – відповідальний секретар (НаУКМА)

Рецензенти

Суший О. В., д-р наук з державного управління
(Інститут соціальної та політичної психології НАПН України)
Римаренко С. Ю., д-р політ. наук
(Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України)

Упорядники

Кисельов С. О., канд. філос. наук

Предмет

Політологія - Наукові збірники.

Бідочко Л. Я.
Культурний матеріалізм як стратегія дослідження культурних систем.
С. 3-8
[Повний текст PDF]

Зелінський А. І.
Політика сек’юритизації як модель ідеології національної безпеки.
С. 8-14
[Повний текст PDF]

Шевченко Т. В.
Сутнісні характеристики та ознаки неформальної політики
С. 14-19
[Повний текст PDF]

Коломієць І. А.
Міфологічні обмеження теорії суспільного (раціонального) вибору.
С. 19-25
[Повний текст PDF]

Гісем І. І.
Застосування постколоніальної методології до політичних досліджень наслідків російсько-радянського колоніального панування в Україні.
С. 26-31
[Повний текст PDF]

Ткаченко О. М.
Політика укрупнення територіальних громад у контексті децентралізації влади: теоретичні аспекти дослідження.
С. 31-36
[Повний текст PDF]

Демянчук О. П., Заставна М. С.
Аналіз поняття ставки (stake) в теорії ігор.
С. 37-43
[Повний текст PDF]

Коршук Р. М.
Етнічна демократія та демократія міжетнічної згоди: порівняльний аналіз.
С. 44-49
[Повний текст PDF]

Савченко І. М.
Застосування теорії суспільного вибору для аналізу публічної політики (на прикладі галузі вищої освіти).
С. 50-55
[Повний текст PDF]

Жук М. В.
Світ 2020: пошуки сучасного формату людського капіталу.
С. 56-60
[Повний текст PDF]

Романова В. В.
Концепція європеїзації та її застосування щодо мовної політики.
С. 61-64
[Повний текст PDF]

Печенкін А. О.
Євроінтеграція як «тонка ідеологія» в українській політиці: концептуальний аналіз.
С. 65-71
[Повний текст PDF]

Відомості про авторів.
[Повний текст PDF]

Зміст.
[Повний текст PDF]