Вип. 13

Image

Назва

Магістеріум. Вип. 13, Історико-філософські студії  / Національний

університет "Києво-Могилянська академія".

Місто

Київ :

Видавництво

Видавничий дім  "КМ Академія",

Рік

2004.

Обсяг

108 с.

Редколегія

Горський В. С.,  Гусєв В. І., Єрмоленко А. М., Колодний А. М., Лой  А.  М., Малахов В. А., Попович М. В., Ткачук М. Л., Тихолаз  А. Г., Завгородній Ю. Ю.

Рецензенти

Бичко І. В., Пазенок В. С.

Упорядники

Завгородній Ю. Ю.

Предмет

Історія - Наукові збірники.

Філософія - Наукові збірники. 

Сватко Ю. І.
Від символу до знака: Арістотель і деонтологізація мови.
С. 3-9.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Котусенко В. В.
Аналогія і складність розвитку метафізичного методу.
С. 10-14.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Прокопов Д. Є.
Філософія, письмо, читання: У. Еко.
С. 15-21.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Обухівська О. Є.
Концепт посткапіталістичного суспільства в сучасній філософії.
С. 21-26.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Козловський В. П.
Австрійський лібералізм: пошук нових засад індивідуальної свободи.
С. 27-38.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Вдовина О. Я.
До питання про використання Кирилом Туровським слова Йоанна Золотоустого у "Слові про розслабленого".
С.39-42.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Киричок О. Б.
Давньоруська дружинна етика та західноєвропейська лицарська мораль: подібність і відмінність.
С. 42-49.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Поліщук Н. П.
"Відкрита онтологія" філософської мови (філософія Г. Сковороди у контексті західного філософського мислення)
С. 50-55.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Головащенко С. І.
Викладання й вивчення біблійних мов у Київській духовній академії: культурно-конфесійні та ідеологічні обставини.
С. 56-65.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Ткачук М. Л.
Як вивчали історію філософії в університеті св. Володимира.
С. 65-74.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Кузьміна С. Л.
Педагогіка в системі філософського знання (сторінками "Філософського лексикону" С. С. Гогоцького)
С. 75-84.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Летцев В. М.
"Він мовби народився бути професором..." (до 150-річчя від дня народження Миколи Яковича Грота)
С. 84-88.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Менжулін В. І.
Іван Сікорський очима його сучасників.
С. 88-96.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Лисий І. Я.
Конгрес україністів і сьогодення української гуманістики.
С. 97-108.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Відомості про авторів.
[Повний текст PDF]

Зміст.
[Повний текст PDF