Вип. 11


Image 

Назва

Магістеріум. Вип. 11, Археологічні студії  / Національний

університет "Києво-Могилянська академія".

Місто

Київ :

Видавництво

Видавничий дім  "КМ академія",

Рік

2003.

Обсяг

94 с.

Редколегія

Залізняк Л. Л., Боряк Г. В., Зубар В. М., Ісаєвич Я. Д., Кірсенко М. В., Кравченко В. В., Мицик Ю. А., Моця О. П., Щербак В. О., Шумова В. О.

Рецензенти

Гладких М. І., Гаврилюк Н. О.

Упорядники

Залізняк Л. Л.

Предмет

Археологія - Наукові збірники.

Три роки маґістерській програмі "Археологія та давня історія України" (Замість передмови) / Леонід Залізняк.
С. 3-4.
[Повний текст PDF]

Залізняк Л. Л., Каравайко Д. В., Маярчак С. П.
Археологічна експедиція НаУКМА 2002 року. Дослідження городища Пісочний Рів на Десні.
С. 5-13.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Отрощенко В. В., Корпусова В. М.
Свастика в знакових системах доби міді-бронзи в Україні.
С. 13-18.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Шумова В. О.
Синхронізація пам'яток західного та східного ареалів трипільської культури басейнів Південного Бугу і Дніпра.
С. 18-24.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Пустовалов С. Ж., Телєгін Д. Я., Ковалюх М. М.
Радіокарбонова хронологія ямних та катакомбних пам'яток.
С. 24-27.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Каравайко Д. В.
Городища юхнівської культури (До характеру планування та житлобудівництва)
С. 27-32.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Зубар В. М.
До етнічної належності так званих вотивних плиток фракійського кола з Таврики.
С. 33-36.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Пефтіць О. С.
Сучасний стан та перспективи дослідження проблеми "скіфського  протекторату" над Ольвією в V ст. до н. е.
С. 36-40.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Фіалко О. Є.
Трилопатеві предмети з пам'яток скіфського часу.
С. 40-46.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Сорокіна С. А.
Реконструкції соціального устрою скіфського суспільства.
С. 46-50.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Конча С. В.
Венети / венеди римських джерел: вирішення проблеми локалізації.
С. 50-55.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Приходнюк О. М.
Про початки заселення східними слов'янами Нижнього Подунав'я.
С. 56-59.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Карплюк Г. К.
Історіографія вивчення  співвідношення слов'янського етносу та археологічних культур.
С. 59-63.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Скиба А. В.
Елементи кочівницької культури в слов'янських старожитностях початку раннього середньовіччя.
С. 64-67.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Моця О. П., Кулаков С. В.
"Слово о полку Ігоревім" і світогляд русів у ХІІ ст.
С. 68-71.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Маярчак С. П.
Галицько-волинська фортеця Каліус.
С. 71-75.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Нечитайло П. О.
Печерні монастирі-фортеці у Середньому Подністров'ї.
С. 75-82.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Залізняк Л. Л.
Чи скресла крига давньоруської народності над Київською Руссю?
С. 82-94.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Відомості про авторів.
[Повний текст PDF]

Зміст.
[Повний текст PDF