Вип. 33

 Image

Назва

Магістеріум. Вип. 33, Хімічні науки / Національний

університет "Києво-Могилянська академія".

Місто

Київ :

Видавництво

Видавничий дім  "Києво-Могилянська академія",

Рік

2008.

Обсяг

39 с.

Редколегія

Бурбан А. Ф., Ісаєв С. Д., Лаврик В. І., Картель М. Т., Орлик С. М., Шевченко В. В., Нізельський Ю. М., Висоцький С. П., Купчик М. П., Луканін О. С., Мітченко Т. Є., Штангеєва Н. І., Антонюк Н. Г.

Рецензенти

Купчик М. П., Керча Ю. Ю.

Упорядники

Бурбан А. Ф., Антонюк Н. Г.

Предмет

Хімія - Наукові збірники.

Стадний І. А., Коновалова В. В., Євдокименко В. О., Бубан А. Ф., Бортишевський В. А.
Протонопровідні мембрани на основі полівінілового спирту та полістиренсульфонової кислоти.
С. 3-8.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Горобець А. В., Лаврик В. І., Вакулюк П. В., Бурбан А. Ф.
Застосування математичного моделювання до вивчення динаміки основних характеристик флуоровмісних мембран.
С. 9-11.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Потворова Н. В., Вакулюк П. В., Бурбан А. Ф.
Формування ультрафільтраційних поліакрилонітрильних мембран та дослідження їхніх властивостей.
С. 12-15.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Кичкирук О. Ю., Кусяк Н. В., Тьортих В. А.
Залежність сорбційних властивостей кремнеземних адсорбентів щодо катіонів металів від рН розчину.
С. 16-18.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Атаманюк В. Ю., Ремізовська Г. П., Дзязько Ю. С., Бєляков В. М.
Електропровідні властивості титано-манганових сорбентів, аплікованих літієм: дослідження методом електрохімічного імпедансу.
С. 19-23.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Давідовіч І. С., Антонюк Н. Г.
Аналіз хінолонів методом капілярного зонального електрофорезу з непрямим УФ-детектуванням.
С. 24-28.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Загородько О. В., Антонюк Н. Г., Бурбан А. Ф.
Загальна характеристика основних остеозаміщувальних імплантатів для кісткової пластики.
С. 29-35.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Мітченко Т. Є., Козлов О. М., Шенкарук О. М.
Порівняльна оцінка ефективності сильнокислотних катіонітів з різними фізико-хімічними властивостями.
С. 36-39.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Відомості про авторів.
[Повний текст PDF]

Зміст.
[Повний текст PDF]